Protocol Clubrecords

 • Voor vermelding van een clubrecord komen die atleten in aanmerking die lid zijn van
  Astylos.
 • Heb je bij een andere vereniging een wedstrijdlicentie en je bent gastlid bij Astylos dan kan je geen clubrecord vestigen.
 • Een clubrecord komt in aanmerking voor vermelding indien die is geleverd op een wedstrijd:
  Die erkend is door de Atletiekunie
  Of
  Die georganiseerd is door de atletiekvereniging Astylos conform de richtlijnen van de Atletiekunie.
 • Bij wedstrijden op de Astylos atletiekbaan kunnen clubrecords behaald worden op de technische onderdelen en op loopafstanden op de kunststofbaan. Loopnummers op de kunstgrasbaan komen niet in aanmerking voor clubrecords. De kunstgrasbaan voldoet niet aan de eisen van de Atletiekunie.
 • Handgeklokte tijden op de loopnummers tot 400 meter worden gecorrigeerd met 0,24 sec. om vergelijkbaar te maken met elektronische tijdwaarnemingen. Op de 400 meter is dit 0,14 sec.
 • Clubrecords worden alleen toegekend aan nummers die officieel zijn binnen de leeftijdscategorie.

Clubrecords pupillen

 • Uitzondering: Bij de pupillen C is het onderdeel kogel (1 kg) geen officieel nummer meer. Maar er zijn nog verenigingen die dit onderdeel toch nog toelaten. Mocht een pupil C een clubrecord op dit onderdeel vestigen dan zal deze prestatie meegenomen worden op de club recordlijst.
 • Resultaten behaald in “athletics champs” wedstrijden tellen niet mee voor een clubrecord.
 • Ook resultaten met Vortex zijn geen formeel geen clubrecords. Vortex is namelijk niet   gestandaardiseerd.

Clubrecords junioren

 • Ook hier alleen clubrecords in eigen leeftijdscategorie en op de gangbare nummers voor junioren.

Clubrecords senioren en masters

 • Voor deze categorie gelden Atletiekunie leeftijden. Alle masters vallen in een categorie.
 • Clubrecords moeten door de atleten zelf aangevraagd worden bij het wedstrijdsecretariaat
  van Astylos. In de aanvraag moet staan: wedstrijd, waar, datum, onderdeel en een link naar de officiële uitslag. (meestal via Atletiek.Nu)
 • Het secretariaat beoordeelt de aanvraag en zal de aanvrager verder informeren. Indien er
  twijfel is over een record dan zal het wedsecretariaat eventueel advies vragen bij andere verenigingen.

Wijzigingen

 • Wijzigingen en verbeteringen van dit protocol zijn voorbehouden aan het wedstrijdsecretariaat.
 • Suggesties en/of opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom.

Astylos heeft momenteel alleen een jeugd wedstrijdsecretariaat maar ingeval van
clubrecords bij senioren en masters worden deze records ook door het jeugdsecretariaat
afgehandeld.

wedstrijdsecretariaat Astylos.


Archief:

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW