Het bestuur zal uit minimaal vijf leden bestaan, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen. De overige leden zijn de coördinatoren van de te vormen commissies en de ledenadministrateur. De commissies vertegenwoordigen de aandachtsgebieden van de vereniging. Het Bestuur bestuurt en geeft richting aan de vereniging. De commissies functioneren zelfstandig en hebben een adviserende functie naar het bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een coördinerende en besturende taak.

Het bestuur van Astylos wordt nu gevormd door:

Voorzitter – Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Penningmeester – Matthijs de Jong
penningmeester@astylos.nl

Algemeen bestuurslid Jeugd – Sabine Boekhorst
jeugd@astylos.nl

Algemeen bestuurslid – Rinske Goeseije
rinske@astylos.nl

Algemeen bestuurslid – VACANT

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW