Covid- Maatregelen 14 oktober

Vanuit de atletiek unie, NOC*NSF en de de nieuwe Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Zijn de spelregels voor sporten vastgesteld en bevestigd.

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Maximaal 4 volwassen personen mogen met elkaar sporten in een groepje (in gezelschap) *.
 • Bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.
 • Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.Dit verbod geldt niet voor kleedkamers bij zwemgelegenheden.
 • Verlaat de sportaccommodatie na afloop van het sporten zo snel mogelijk.

Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol (gezondheidscheck, placeren, veiligheid- en hygiëneregels) .

* Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen?

Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:

 • bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen;
 • in die groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar;
 • het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
 • voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend;
 • voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van vier personen, inclusief begeleider/trainer.

Onze trainers zorgen ervoor dat de trainingen zo zijn ingericht dat we volgens de richtlijnen kunnen trainen. Om de groepjes duidelijk te maken hebben we gekleurde silicone polsbandjes aangeschaft. Deze worden aan het begin van de training door de trainers verdeeld. Na de training worden de bandjes weer ingeleverd in de box waarin een laagje sop staat zodat de volgende trainingsgroep schone bandjes kan gebruiken.

Naast bovenstaande maatregelen zijn alle andere afspraken als handwassen, niesen /hoesten in de elleboog en bij klachten thuis blijven uiteraard ook van toepassing.

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW