Verenigingstructuur

Om de goede kanten van Astylos te behouden en om het ambitieuze beleidsplan te verwezelijken, is een professionalisering van de organisatiestructuur noodzakelijk. De organisatie heeft als karakter “vele handen maken licht werk”. Zo zullen bij de verschillende activiteiten en initiatieven veel en vaak de leden om bijstand worden gevraagd.

Het bestuur dient voldoende breed te zijn samengesteld om draagvlak en continuïteit te waarborgen. De verschillende commissies dienen een grote mate van zelfstandigheid te hebben om het dagelijks bestuur in haar taak en inspanningen te ontlasten. De contacten met het bestuur (afstemming, communicatie) zullen van wezenlijk belang zijn. Gestreefd zal worden om deze communicatielijnen zo kort mogelijk te houden en de afspraken zo helder en controleerbaar mogelijk.

Bestuur

Het Bestuur zal uit minimaal vijf leden bestaan, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen. De overige leden zijn de coördinatoren van de te vormen commissies en de ledenadministrateur. De commissies vertegenwoordigen de aandachtsgebieden van de vereniging. Het Bestuur bestuurt en geeft richting aan de vereniging. De commissies functioneren zelfstandig en hebben een adviserende functie naar het bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een coördinerende en besturende taak.

 

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW