Modelregistratieformulier klacht

Gegevens klager

Naam
Voornaam
Telefoon
Sekseman / vrouw
Groep: 
Functie

☐ jeugdlid

☐ seniorlid

☐ ouder / verzorger

☐ trainer

☐ bestuur

☐ overig

  

Klacht gericht tegen:

Gegevens aangeklaagde

Naam 
Voornaam 
Sekseman / vrouw
Groep: 
Functie

 

 

☐ jeugdlid

☐ seniorlid

☐ ouder / verzorger

☐ trainer

☐ bestuur

☐ overig

Wat is de klacht?

(omschrijving ongewenst gedrag: wie, wat, waar, wanneer, tegen wie, getuigen?)

 

 
Wat zijn de gevolgen van het ongewenst gedrag voor de klager?

 

 

 

 

Wat moet er veranderen? Waar ligt de oplossing?

 

 

 

 

Wat verwacht de klager van de vertrouwenspersoon?

 

 

 

 

Welke vervolgstap wil de klager zetten?

☐ Klager onderneemt zelf actie richting persoon/aangeklaagde

☐ Klager voert gesprek met de aangeklaagde met ondersteuning van de vertrouwenspersoon

☐ Klager voert gesprek met de aangeklaagde met ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon (knau)

☐ Klager legt een klacht neer bij het bestuur (evt met ondersteuning externe vertrouwenspersoon)

☐ Klager dient formele klacht in bij bestuur (evt met ondersteuning externe vertrouwenspersoon)

☐ Klager doet aangifte bij politie (Eventueel met ondersteuning van externe vertrouwenspersoon)

☐ Anders:……………………………………………..

 

Gemaakte afspraken

 

 

 

Mogelijkheid voor ondertekening

Plaats en datum

 

Handtekening klager

 

Handtekening vertrouwenspersoon

 

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW