PR Commissie

Voor de PR-Commissie zijn de volgende belangrijke kerntaken geformuleerd:

 1. Informeren van leden van allerhande zaken in en rondom de atletiekvereniging en atletiek in het algemeen
 2. Informeren van externe partijen (gemeente, KNAU, andere sportverenigingen, kranten e.d. )
 3. Opzetten en uitvoeren van een PR- en sponsorbeleid voor de club, voor het materiaal en voor de evenementen
 4. Opzetten en uitvoeren van een vrijwilligersbeleid

De PR-commissie heeft daarbij de volgende doelen voor ogen:

 1. Meer leden en meer binding van de leden aan de vereniging
 2. Meer reclame-inkomsten en binding van bedrijven aan de vereniging
 3. Vergroten naamsbekendheid in de regio
 4. Goede verhouding met externe partijen op basis van gelijkwaardigheid
 5. Creatie van een betrokken kern van vrijwilligers
 6. Genereren van een derde geldstroom, naast contributie en kantine-inkomsten

De volgende media kunnen hierbij worden ingezet:

 1. Clubblad De Koploper
 2. Informatieboekje
 3. Website
 4. Nieuwsbrieven
 5. Persoonlijke contacten
 6. Tenue
 7. Reclameborden

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW