“𝐎𝐧𝐳𝐞” 𝐏𝐒𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐀𝐨𝐧𝐒𝐧𝐀π₯𝐒𝐣𝐀𝐞 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐜𝐑𝐞𝐒𝐝𝐒𝐧𝐠.

DitΒ jaar ontvangen zestien Tielenaren een Koninklijke Onderscheiding. Zij worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Veertien van deze personen ontvangen deze onderscheiding voor hun verdiensten in de gemeente Tiel. Twee voor hun verdiensten in de gemeente Buren.

Naam: Piet Oostendorp (1950)
Verdiensten: Meneer Oostendorp is al ruim 15 jaar in diverse functies actief als vrijwilliger voor de Oranjevereniging en het 5 mei ComitΓ© Tiel. Verder verzorgt hij al 10 jaar bij Atletiek vereniging Astylos het onderhoud van de sportfaciliteiten. Ook is hij al ruim 40 jaar vrijwilliger bij stichting 4 Stromenland Tiel, waar meneer betrokken is bij de organisatie van het Fruitcorso.

https://www.regiotvtiel.nl/610-16-tielenaren-verrast-met-koninklijke-onderscheiding

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW