Recordopbrengst Roel Boerma Wandel- en Trimloop
Honderddertien deelnemers en meerdere royale donateurs zorgden voor een ongekende opbrengst voorhet evenement “Samen lopen tegen kanker”, de Roel Boermaloop. Op paasmaandag stond er €3.146,60op de teller. Eén bijzondere deelnemer haalde via Facebook meer dan duizend euro bij haar sponsorenop. Maar zelfs zonder die bijdrage was de opbrengst nog nooit zo hoog geweest. Inge Boerma, de weduwe van de in 2013 aan kanker overleden Roel Boerma naar wie de loop isvernoemd: “Er waren dit jaar meerdere mensen die alleen een donatie kwamen brengen en daarna weerterug gingen naar hun paasvisite of een andere activiteit.” Inge bedankt alle deelnemers, donateurs en inhet bijzonder de talloze vrijwilligers bij het evenement, waaronder twee paashazen. Ook dit jaar gaan deopbrengsten naar Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Evelyne de Kroon nam de chequenamens de Stichting Vrienden in ontvangst. “We lopen voor mensen die momenteel strijden tegen kanker, die mensen hebben verloren aan kanker eniedereen die met kanker te maken heeft gehad,” benadrukte Wendy Bosboom, voorzitter van de Raad vanBestuur van Ziekenhuis Rivierenland, tijdens haar afsluiting van het evenement. Daarvóór liepen zij enhaar sportieve collegabestuurder Erik de Haan het hardloopparcours uit, evenals menige anderemedewerker van het ziekenhuis. Naast de eerder vermelde deelnemer die het grote sponsorbedrag wierf en de twee bestuurders van hetziekenhuis was er nog een bijzondere deelnemer. Deze schreef zich in bij de organisatie in Tiel maar liepde afstand in Lissabon, op hetzelfde tijdstip als de deelnemers in Nederland. De belangstelling voor deze elfde editie van de Roel Boerma wandel- en trimloop laat zien dat hetevenement is uitgegroeid tot een bekende en gewaardeerde voorjaarstraditie. Meer informatie: roelboerma.nl en vriendenvanzrt.nl › Read more

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
email: info@astylos.nl

Voorzitter: Marcel van den Berg
voorzitter@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW